เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง การเสนอของบประมาณแผนงานสำคัญ (Flagship) และการเสนอขอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 23/12/2562 16:43:47     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 170

กลุ่มข่าวสาร :

- PowerPoint ประกอบการประชุม
ข่าวประชาสัมพันธ์ "การจัดทำข้อเสนอการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2563"
ข่าวประชาสัมพันธ์ "ประกาศรับสมัครข้อเสนอโครงการ Global Partnership ประจำปีงบประมาณ 2563"

ข่าวล่าสุด