คู่มือการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง
แผ่นพับปุ๋ยหมักไม่พลิกกองแม่โจ้
เอกสาร สวทช. ปุ๋ยกองใหญ่
เอกสาร สวทช. ปุ๋ยวงตาข่าย
    ปุ๋ยไม่พลิกกองแบบกองใหญ่
ปุ๋ยหมักไมาพลิกกองในวงตาข่าย
การผลิตปุ๋ยแบบไม่พลิกกองระดับอุตสาหกรรม


ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ถนนเชียงใหม่-พร้าว ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-5387-5000-15 โทรสาร 0-5387-5010
Facebook: ห้องเรียนปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง แม่โจ้


ปรับปรุงข้อมูล 2/4/2562 11:08:46
, จำนวนการเข้าดู 5252