บริการห้องพัก-สำนักวิจัยฯ


ปรับปรุงข้อมูล : 21/3/2559 16:22:57     อ่าน : 2498

 


 ห้องพักปรับอากาศ

เข้าพัก 2 ท่าน 400 บาท/คืน
เข้าพัก 3 ท่าน 500 บาท/คืน

ห้องพักธรรมดา (พัดลม)
ห้องพักรวม พักได้ 6 ท่าน/ห้อง

เข้าพัก มากกว่า 30 ท่าน : ท่านละ 50 บาท/คืน
เข้าพัก น้อยกว่า 30 ท่าน : ท่านละ 80 บาท/คืน

ติดต่อจองห้องพัก โทร.0 5387 3412

ติดต่อจองห้องพัก โทร.0 5387 3412