บริการห้องประชุม-สำนักวิจัยฯ


ปรับปรุงข้อมูล : 5/6/2560 15:06:46     อ่าน : 5536

 

บริการห้องประชุม

  

ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สามารถสอบถามรายละเอียดการจองห้องประชุมได้ที่ โทร.3400


 

ห้องประชุม 301
จองห้องประชุม... คลิ๊ก
ตรวจสอบการใช้ห้องประชุม...คลิ๊ก

ราคา 1,000 บาท
(จำนวน 25-30 ที่นั้ง)

ห้องประชุม 302
จองห้องประชุม...คลิ๊ก
ตรวจสอบการใช้ห้องประชุม...คลิ๊ก

 ราคา 500 บาท
(จำนวน 10 ที่นั้ง)

ห้องประชุม 303
จองห้องประชุม...คลิ๊ก
ตรวจสอบการใช้ห้องประชุม...คลิ๊ก

ราคา 500 บาท
(จำนวน 10 ที่นั้ง)

ห้องประชุม 304
จองห้องประชุม...คลิ๊ก
ตรวจสอบการใช้ห้องประชุม...คลิ๊ก

ราคา 1,500 บาท
(จำนวน 80 ที่นั้ง)

 


อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง)

สามารถสอบถามรายละเอียดการจองห้องประชุมได้ที่ โทร.3412 

 

ห้องประชุม 209
อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง)

ราคา 1,000 บาท
(จำนวน 50 ที่นั้ง)

ห้องประชุม 303
อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง)

ราคา 1,500 บาท
(จำนวน 100 ที่นั้ง)

ห้องประชุม 305
อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง)

ราคา 500 บาท
(จำนวน 15 ที่นั้ง)

ห้องประชุม 104
อาคารธรรมศักดิ์มนตรี (ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง)

ราคา 500 บาท
(จำนวน 15 ที่นั้ง)