บริการห้องประชุม

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สอบถามรายละเอียด โทร.0 5387 3400

หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการห้องประชุมสำนักวิจัยฯ

...
...
...
...

ปรับปรุงข้อมูล 20/7/2565 9:49:59
, จำนวนการเข้าดู 6492