สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

     วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ คาวบอยเธียเตอร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย สำนักวิจัยฯ ร่วมกับกองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เจ้าหน้าที่จาก บริทิช เคาน์ซิล มาเป็นวิทยากร ใน โครงการทุน Newton Fund ทุนสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมจากสหราชอาณาจักร ก่อนจะให้นักวิจัยพัฒนาโจทย์วิจัย โดยมีนักวิจัยพี่เลี้ยงคอยดูแลและให้คำปรึกษา ในโครงการอบรมอาจารย์ใหม่สายวิชาการ (ด้านการวิจัย) ปี 2558

ปรับปรุงข้อมูล : 19/6/2558 14:55:52     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 726

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวกิจกรรม ข่าวด้านการศึกษา ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาชุมชนด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพต่อไป และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในการการอบรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 190 คน ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ธันวาคม 2566     |      28