สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือน จำนวน 3 โรง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
- กำหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา ในวันที่ 28 มกราคม 2559   เวลา 08.30-16.30 น.
- ดาวน์โหลดเอกสารที่ http://www.rae.mju.ac.th หรือ http://www.gprocurement.go.th
- ติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่งานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ สำนักวิจัยฯ ชั้น3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โทร.0 5387 3402 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียด.....

ปรับปรุงข้อมูล : 20/1/2559 15:19:47     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 727

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาชุมชนด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพต่อไป และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในการการอบรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 190 คน ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ธันวาคม 2566     |      28