งานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2562

ปรับปรุงข้อมูล : 23/9/2562 16:58:10     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 310

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ตระหนักถึงความสำคัญและความเสียสละของๆท่าน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานจะมีการนำเสนอ Presentatiom ประวัติและผลงานของผู้เกษียณอายุ การมอบโล่และประกาศเกียรติคุณ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ซึ่งในปี 2562 นี้ บุคลากรสำนักวิจัยมีผู้เกษียณอายุ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นางธัญรัศมิ์ ธวัชมงคลศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักวิจัยฯ
2. นางสาววารี ระหงษ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการสำนักวิจัยฯ
3. นายประสิทธิ์ กาบจันทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ข่าวล่าสุด