ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการลำไย สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงาน เกษตรกรจาก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

ปรับปรุงข้อมูล : 11/10/2562 14:46:25     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 320

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการลำไย สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงาน เกษตรกรจาก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ในโครงการพัฒนาชาวสวนลำไยของภาคเหนือตอนบนเพื่อยกระดับสู่ธุรกิจการผลิตแนวใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทน รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรม การดูเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมทั้งการสาธิตการตัดแต่งกิ่งลำไย โดยเกษตรกรตัวอย่าง ณ สวนนายอรรณพ คำนวณ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และ สวนนายวิจิตร เกี๋ยงอำภา วังผาการ์เด้น อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวล่าสุด