ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถามบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2/2562

ปรับปรุงข้อมูล : 11/10/2562 16:15:26     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 247

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถามบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2/2562 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นประธานเปิดงาน ภายในการมี การประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ เป็นประธานคณะทำงานบริหารงานเครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทยระดับภูมิภาค นอกจากนี้ยังมีการเสวนา เรื่อง 1 คณะ 1 ชุมชนเข้มแข็ง 1 พื้นที่พัฒนา กรณีศึกษา ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตโหนด นา เล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา, การศึกษาการนำโครงการบริการวิชาการสู่การพัฒนาเมืองและการลงพื้นที่ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตโหนด นา เล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระหว่าวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562

ข่าวล่าสุด