ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาในงาน "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย ครบรอบ 103 ปี"

ปรับปรุงข้อมูล : 30/10/2562 15:45:53     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 228

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมงาน "วันวิภาต บุญศรี วังซ้าย ครบรอบ 103 ปี" ประจำปี 2562 พร้อมทั้งร่วมวางพวงมาลาหน้าอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย โดยมี ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีและการแสดงความกตัญญูต่อศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย ณ บริเวณหน้าสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข่าวล่าสุด