สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับ คณะดูงานจากศูนย์อาชีพคนพิการอาเซียน ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 20/11/2562 16:28:42     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 275

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับ คณะดูงานจากศูนย์อาชีพคนพิการอาเซียน ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายบุญธรรม บุญเลา และนายนิคม วงศ์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ การสาธิตการตอนกิ่ง โดย นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตร การสาธิตการทำน้ำหมักฮอร์โมนพืชสด โดยนายนัฐสิทธิ์ ฤทธิเดช เจ้าหน้าที่แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ และการเยี่ยมชมแปลงสาธิต ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด