สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการ ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13

ปรับปรุงข้อมูล : 21/11/2562 10:43:26     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 295

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมจัดนิทรรศการ ผลงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 Reseach Administration Network Conference (RANC 2019) "ขับเคลื่อนพลังเครือข่ายการวิจัย และนวัตกรรม อย่างสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาประเทศไทย 4.0 ให้ยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ 

ข่าวล่าสุด