สำนักวิจัยฯ ต้อนรับคณะดูงานจาก Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 14/1/2563 14:28:46     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 150

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 11 มกราคม 2563 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก Miami University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี นายบุญธรรม บุญเลา, นายนิคม วงศ์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด