กิจกรรมทัศนศึกษาเกี่ยวกับการทำการเกษตร ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ

ปรับปรุงข้อมูล : 17/1/2563 13:48:17     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 143

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มกราคม 2563 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเกี่ยวกับการทำการเกษตร ให้แก่นักเรียนชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ ในกิจกรรมมีการปลูกผัก เยี่ยมชมแปลงสาธิต ทั้งนี้เพื่อเป็นให้เปิดโอกาศให็เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15ไร่) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข่าวล่าสุด