ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจนางสาวพรรนุท พูลสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ที่ได้สูญเสียคุณพ่อบรรพต พลูสวัสดิ์

ปรับปรุงข้อมูล : 17/1/2563 13:50:10     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 148

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุงทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจนางสาวพรรนุท พูลสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งบุคลากรปฏิบัติการ สังกัดงานตำแหน่งอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ ที่ได้สูญเสียคุณพ่อบรรพต พลูสวัสดิ์ ด้วยโรคชรา ณ วัดมงคลเศรษฐี (วัดศรีสหกรณ์) 

ข่าวล่าสุด