สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุม "แนวทางความร่วมมือด้านการเกษตรสมัยใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ โครงการ Research Forum กิจกรรมนักวิจัยพบแหล่งทุน"

ปรับปรุงข้อมูล : 24/1/2563 12:00:08     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 297

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่่ 24 มกราคม 2563 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุม "แนวทางความร่วมมือด้านการเกษตรสมัยใหม่ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับ โครงการ Research Forum กิจกรรมนักวิจัยพบแหล่งทุน" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน โดยมี อาจารย์ นักวิจัย พบกับแหล่งทุนจาก สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ณ ห้องประชุมพวงแสด สำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข่าวล่าสุด