สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ปรับปรุงข้อมูล : 3/2/2563 16:30:24     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 306

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ในการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเกษตรพอเพียง ซึ่งภายในมีกิจกรรมการบรรยาย โดย นายบุญธรรม บุญเลา, นายนิคม วงศ์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ, นายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตในหัวข้อ "การทำน้ำหมักชีวภาพ" และอาจารย์สัญชัย มุกดา อาจารย์คณะผลิตกรรมการเกษตร เป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อ "การเพาะเห็ด" โดยมีจำนวนผู้เข้าดูงานทั้งหมด 168 คน ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ (15 ไร่ ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด