คณะดูงานจาก คริสตจักรลาหู่แบ๊บติสท์ในประเทศไทย (คริสตจักรภาค 18 สังกัดมูลนิธิสภาคริสติจักรในประเทศไทย) และ คณะดูงานนักศึกษาฝึกงานจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก เข้าศึกษาดูงาน ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่ (15 ไร่)

ปรับปรุงข้อมูล : 20/2/2563 13:25:46     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 389

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ต้อนรับคณะดูงานจาก คริสตจักรลาหู่แบ๊บติสท์ในประเทศไทย (คริสตจักรภาค 18 สังกัดมูลนิธิสภาคริสติจักรในประเทศไทย) ในการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาเกษตรพอเพียง ทั้งนี้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านบริการวิชาการแบบหารายได้ของคณะคริสตจักรลาหู่แบ๊บติสท์ในประเทศไทย จำนวน 5 คน และคณะดูงานนักศึกษาฝึกงานจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก จำนวน 6 คน ในการดูงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาฝึกงาน โดยมีนายนิคม วงศ์นันตา นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรบรรยาย และการเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีนายนิคม สุทธา นักวิชาการเกษตรปฎิบติการ เป็นวิทยากร ณ แปลงสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข่าวล่าสุด