สำนักวิจัยฯ เข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8"

ปรับปรุงข้อมูล : 2/3/2563 9:28:46     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 271

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย, นายสมยศ มีสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2563 (Regional Research Expo 2020) ครั้งที่ 8 "งานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค" นอกจากนี้ยังสำนักวิจัยยังร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.เจ้าก่ำหอม แม่โจ้ 1 เอ ข้าวเจ้าหอมเพื่อสุขภาพ.
2.ระบบการจับคู่ผสมพันธุ์ปลานิล
3.การปรับปรุงพันธุ์ปลานิลอินทรีย์ภายใต้ระบบการเลี้ยงแบบไบโอฟลอคเชิงพาณิชย์
ณ อาคารหอประชุมภูมิภาคอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2563 

ข่าวล่าสุด