งานเสวนา เรื่อง "การดำเนินงานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์"

ปรับปรุงข้อมูล : 18/3/2563 15:38:06     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 80

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 มีนาคม 2563 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานเสวนา เรื่อง "การดำเนินงานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์" โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งในงานมีการเสวนาในหัวข้อ "การวิจัยในมนุษย์ : หลักจริยธรรมการวิจัยพื้นฐาน ข้อกำหนดและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง" และ "การดำเนินงานพิจารณาจริยธรรมการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นิมิตร มรกต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

ข่าวล่าสุด