การประชุมเชิงปฏิบัติการ/ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยด้านเกษตรและอาหาร ร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการศูนย์จับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม (Innovative Food Matching Centre): ระยะที่ 1 จากหิ้งสู่ห้างด้วยมาตรฐานอาหารปลอดภัย

ปรับปรุงข้อมูล : 20/3/2563 11:56:19     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 261

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 มีนาคม 2563 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ/ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยด้านเกษตรและอาหาร ร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการศูนย์จับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม (Innovative Food Matching Centre): ระยะที่ 1 จากหิ้งสู่ห้างด้วยมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์วัลย์ เมฆกมล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัย เป็นประธานในงาน ภายในมีกิจกรรม การประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยด้านพัฒนาผลิตเกษตรและอาหาร ภายใต้โครงการศูนย์จับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรมฯ โดย นางสาวอรสุรางค์ ธีระวัฒน์ (รักษาการ) ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การบรรยายความเป็นมาของโครงการศูนย์จับคู่ธุรกิจอาหารนวัตกรรม ระยะที่ 1 จากหิ้งสู่ห้างด้วยมาตรฐานอาหารปลอดภัย โดย นายสายันต์ รวมเร็ว นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยและการร่วมหารือกับนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด