สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากกองกายภาพ ที่เข้าทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด19

ปรับปรุงข้อมูล : 26/3/2563 14:10:44     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 71

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากกองกายภาพ ที่เข้าทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด19 (COVID-19) ณ สำนักวิจัยฯ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข่าวล่าสุด