สำนักวิจัยฯ รับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ จาก โครงการการผลิตสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ผสมสารสกัดจากสมุนไพรสำหรับล้างมือ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 27/4/2563 15:07:13     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 63

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 27 เมษายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับมอบ สเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ จาก โครงการการผลิตสเปรย์และเจลแอลกอฮอล์ผสมสารสกัดจากสมุนไพรสำหรับล้างมือ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย พร้อมทั้งนักศึกษาในโครงการ ทั้งนี้เพื่อแจกจ่ายให้กับบุคลากรในสำนักวิจัยฯไว้ใช้ในสำนักงาน ซึ่งสำนักวิจัยฯ ได้รับ สเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์จำนวน จำนวน 2 สูตร ได้แก่ สูตรอัญชัญ – ใบเตย และ สูตรฝาง – น้ำมันยูคาลิปตัส ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด