สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับ สภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง

ปรับปรุงข้อมูล : 7/5/2563 14:52:52     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 66

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ข้ามสี่ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก ให้กับ สภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง นำโดย นายอนันต์ สุคันธรส ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอสันกำแพง และคณะ ทั้งนี้เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน นำไปเพาะปลูกและใช้บริโภคภายในครัวเรือน ณ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด