บุคลากรสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหา

ปรับปรุงข้อมูล : 2/6/2563 14:14:18     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 45

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 บุคลากรสำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย นายธนวัฒน์ รอดขาว รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานบริการวิชาการ, นางวนิดา เมืองมูล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานสำนักวิจัยฯ, นายสมยศ มีสุข รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารงานวิจัย และบุคลากรสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับและวิธีการสรรหา ทั้งนี้เพื่อดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการให้ไปเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยแม่โจ้  โดยประชุมผ่านระบบ MS-Team ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข่าวล่าสุด