พิธีมอบ โค - กระบือ ให้แก่เกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 8/9/2563 11:10:34     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 94

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กันยายน 2563 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีมอบ โค - กระบือ ให้แก่เกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2563 ในโครงการบริจาคสืบสารชีวิต โค - กระบือ เพื่อเกษตรกรที่ทำอาชีพด้านเกษตรกรรม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี ซึ่งในงานพิธี มีการมอบ โค - กระบือ ให้แก่เกษตรกร จำนวน 2 ตัว เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ข่าวล่าสุด