สำนักวิจัยฯ จัดการลงนามบันทึกข้องตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Smart farming ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ 3 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย

ปรับปรุงข้อมูล : 14/9/2563 14:27:49     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 69

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 กันยายน 2563 สำนักวิจัยฯ จัดการลงนามบันทึกข้องตกลงความร่วมมือเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา Smart farming ระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ 3 บริษัทชั้นนำด้านเทคโนโลยีและระบบเครือข่าย ได้แก่ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด, บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนลงนามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้, นายวิวัฒน์ นิติสุนทรางกูร รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของ บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเชีย จำกัด, ดร.สุระชัย อนุตระกลูชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักงานและบริการลูกค้าภาคเหนือ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนลงนามของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และนายพรรัตน์ เจนจรัสสกุล หัวหน้าส่วนงานปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคเหนือ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด เป็นผู้แทนลงนามของ บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ตเวอร์ค จำกัด ทั้งนี้ยังมี คณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข่าวล่าสุด