พิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษา ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่าง บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปรับปรุงข้อมูล : 23/9/2563 16:26:12     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 122

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 กันยายน 2563 สำนักวิจัยฯ จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษา ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่าง บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวแทนลงนามของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคุณสมศักดิ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นตัวแทนลงนามของ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีคณะผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยานในงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ข่าวล่าสุด