การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) สถานที่ทำงานน่าอยู่

ปรับปรุงข้อมูล : 9/10/2563 15:01:45     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 46

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 สำนักวิจัยฯ เข้ารับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) สถานที่ทำงานน่าอยู่ ซึ่งมีสถานที่ในการตรวจประเมิน ทั้งหมด 5 ที่ ดังนี้
1.สำนักวิจัยฯ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
2.อาคารธรรมศักดิ์มนตรี
3.อาคารมงคลไชยสิทธิ์
4.แปลงสาธิตเกษตรทฤษฏีใหม่ (15 ไร่)
5.ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา (35 ไร่)

ข่าวล่าสุด