สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

ขอเชิญนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอภาคการประชุม / สัมมนา และภาคนิทรรศการในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021)
ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อผลงานพร้อมเนื้อหาโดยย่อตามแบบฟอร์ม จัดส่งมายังกองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยฯ ทาง E-manage
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการงานวิจัย สำนักวิจัยฯ (ปณกานต์ ภู่เอี่ยม) โทร. 053-873423

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 มกราคม 2564

pdf เชิญนำเสนอผลงาน expo 2021

pdf 01.2 โครงการ Expo 2021

doc แบบฟอร์ม ตอบรับ การเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

ปรับปรุงข้อมูล : 22/1/2564 14:21:06     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1026

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาชุมชนด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพต่อไป และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในการการอบรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 190 คน ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ธันวาคม 2566     |      28