สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดงานสัมมนาทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีรองศาสตาจารย์ ดร.อรทัย มิ่งธิพล รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริการวิชาการ ผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิจัยฯ ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ปรับปรุงข้อมูล : 25/5/2566 15:04:04     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 194

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "นักวิจัยพบแหล่งทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)"
กองบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยฯ ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง "นักวิจัยพบแหล่งทุนสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)"บรรยาย เรื่อง "กรอบงานวิจัยและนโยบายการให้ทุนของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) โดยดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)บรรยาย เรื่อง "การเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยของ สวก. ประจำปีงบประมาณ 2567 " โดยนางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนงานวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ห้องประชุมแคทลียาควีนสิริกิติ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ (ศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ)ขอเชิญเข้าร่วมอบรมนักวิจัยพบแหล่งทุน สวกกำหนดการ
24 พฤษภาคม 2566     |      92