สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ร่วมหารือกับ คุณขุนศรี ทองย้อย และทีมงาน เรื่องการจัดนิทรรศการกาแฟของพ่อ ได้แก่กาแฟฟรีตลอดงานวันละไม่น้อยกว่า 500 แก้ว รวม 5,000 แก้ว การจัด cupping วันละ 4 ครั้ง นิทรรศการกาแฟ การจัดสนับสนุนกิจกรรมเกษตร อาหาร และสุขภาพ เฉลิมฉลอง 90 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ด้วย soft power เรื่องส้มตำ ประกวดมะละกอ ประกวดปลาร้า และเสวนาการใช้ประโยชน์จากผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาเป็นอาหารท้องถิ่น gastronomy สู่สุขภาพทั้งกายและสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงข้อมูล : 6/11/2566 15:51:27     ที่มา : สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 75

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานฯ สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาชุมชนด้านการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพต่อไป และได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการเกษตร เป็นวิทยากรในการการอบรมดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 190 คน ณ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 ธันวาคม 2566     |      28