สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
The Office of Agricultural Research and Extension Maejo University
กิจกรรมสำนักงานสีเขียว(Green Office) จัดสวนเพื่อสภาพแวดล้อมในสำนักงาน
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 สำนักวิจัยฯ ภายใต้โครงการสำนักวิจัยฯ สีเขียวและสำนักงานสีเขียว โดยทีมงานหมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในสำนักงาน ได้จัดกิจกรรม จัดสวนเพื่อสภาพแวดล้อมในสำนักงาน โดยนำต้นไม้ประเภทฟอกอากาศมาประดับตกแต่งบริเวณทางเดิน ชั้น3 สำนักวิจัยฯ ซึ่ง คุณประโยชน์ของต้นไม้ประเภทฟอกอากาศนั้น มีดังนี้ 1 ดูดสารพิษผ่านกระบวนการคายน้ำทางปากใบ 2 ดูดสารพิษผ่านการดูดน้ำจากราก  3 ดูดสารพิษผ่านการดูดอากาศ ซึ่งต้นไม้จะช่วยฟอกอากาศพิษจากร่างกายมนุษย์ได้ด้วย
7 กันยายน 2565     |      35
การเสวนาแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การปฎิบัติ ในหัวข้อ "ทิศทางงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2"
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการเสวนาแผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การปฎิบัติ ในหัวข้อ "ทิศทางงานบริการวิชาการที่สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัยกลุ่ม 2" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในงาน ในงานมีกิจกรรมเสวนา แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565-2569) และ แผนแม่บทงานบริการวิชาการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565 -2569) ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
29 สิงหาคม 2565     |      103
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
วันที่ 9 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานในงาน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ณ โครงการพัฒนาบ้านโปงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ค่ายแทนคุณ) และพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคล ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
18 สิงหาคม 2565     |      88
นักวิจัยมหาวิทยาลัแม่โจ้เข้าร่วมการประกวด ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022)
นักวิจัยมหาวิทยาลัแม่โจ้เข้าร่วมการประกวด ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand Research Expo 2022) โดยมี สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน เปิดงาน และมีรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งผลงานวิจัย “นวัตกรรมเวชภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากมะแขว่นและน้ำมันหอมระเหยมะแขว่น” โดยมี ผศ.ดร.มธุรส ชัยหาญ  คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.ดร.ธีระพล เสนพันธุ์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร และ อาจารย์ ดร. ฉันทนา ซูแสวงทรัพย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ร่วมเข้าประกวด พร้อมทั้ง นำเสนอผลงานวิจัยแก่คณะกรรมการ ณ ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิรด์ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 
9 สิงหาคม 2565     |      60
สำนักวิจัยฯ ให้การต้อนรับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ในการลงพื่นที่ ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 สำนักวิจัยฯ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการการสำนักวิจัยฯ ผู้ช่วยศาสราจารย์ ดร.ตะวัน ฉัตรสูงเนิน รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ ฝ่ายบริหารวิชาการ ให้การต้อนรับ นายสุชาติ ไตรแสงสุจิระ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะ ในการเข้าเยี่ยมชมศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายใต้โครงการการร่องศูนย์แปรรูปกัญชงให้เป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชั้นกลางสำหรับเกษตรและอุตสากรรมรายย่อย ณ ศูนย์ทดสอบ วิจัยและพัฒนากัญชงอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
8 สิงหาคม 2565     |      224
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วางพานพุ่ม ถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ซึ่งแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน ข้าราชการ บุคลากร ผู้แทนศิษย์เก่าแม่โจ้ และนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเข้าพิธี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 กรกฎาคม 2565     |      174
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย(กศน.)ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ กิจกรรมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัย(กศน.) ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ และเข้าร่วมประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีกลุ่มภาคเหนือ โดยนำผลิตภัณฑ์ MMO ข้าวไรซ์เบอรี่ ผลิตภัณฑ์จากเห็ดตับเต่า เห็ดป่า เห็ดโคนปลวก และเห็ดหลินจือ เข้าร่วมจัดแสดงและเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสมบูรณ์ ระดม นักวิชาการการเกษตรปฎิบัติการ อาจารย์สันต์ชัย มุกดา และอาจารย์ปรีชา รัตนัง เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ต่างๆ ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2565
27 กรกฎาคม 2565     |      94
ทั้งหมด 86 หน้า